Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

lonelygirl15
lonelygirl15
6002 bf85
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemzero jestemzero

October 29 2016

lonelygirl15
Z kraju ludożerców - W samotności samotnik pożera sam siebie, w tłumie pożera go tłum. Wybierajże teraz.
— F. Nietzsche: Wędrowiec i jego cień
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viascorpix scorpix

October 28 2016

lonelygirl15
Dla niektórych nietolerancja pokarmowa to styl życia.
http://pomijane.pl
Reposted bycytatycleriimadadream
lonelygirl15

October 27 2016

lonelygirl15
6339 6b19 500
Reposted fromtfu tfu viasadporn sadporn
lonelygirl15
2760 92dd
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie
lonelygirl15
5492 abda 500
lonelygirl15
4667 d15e 500
Reposted byimgonnaleaveyou imgonnaleaveyou

October 24 2016

lonelygirl15
Kiedy dużo pracujesz, to nie masz czasu myśleć o tym, jak bardzo beznadziejne jest Twoje życie.
— ja. dzisiaj. mniej niż 6 godzin snu przed kolejną zmianą.

October 06 2016

lonelygirl15
7258 8dab
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaEdgi Edgi

September 14 2016

lonelygirl15
4597 d850 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lonelygirl15
Ludzie się nie zmieniają, dopóki nie poczują niepokoju, Gwen.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
Reposted bybarock barock

September 07 2016

lonelygirl15
Muszę niedługo zacząć w końcu swoje życie, zanim umrę z nudów lub frustracji.
— William Boyd

September 06 2016

lonelygirl15
Podczas gdy dla Gwen było to coś niezwykłego, on pewnie zachowywał się w ten sposób w stosunku do wielu kobiet. (...) Nie można było brać poważnie niczego, co ten człowiek mówił o emocjach.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
4137 7756

September 04 2016

lonelygirl15
 - A może Tą obrączką cię zabijam? - Hester najwyraźniej wciąż pracowała nad tytułem swojej powieści.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
6891 4c53 500
lonelygirl15
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaporanny poranny
lonelygirl15
Większość żartów to testy.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
Reposted bymonstrum monstrum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl