Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2016

lonelygirl15
grafika love
Reposted fromweightless weightless viashockley shockley
lonelygirl15
- Niech pani przestanie. Sama jest pani zakochana w skurwielu, więc proszę mnie nie pouczać.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
Reposted bymagolek22havingdreamsbeauty2dobasia
lonelygirl15
lonelygirl15
6991 0f08
Reposted fromParadies Paradies viaoll oll
lonelygirl15
0769 5708 500
Reposted fromtfu tfu viahoneybunny honeybunny
lonelygirl15
Lauren w dniu ślubu chce wyglądać jak gwiazda porno.
— 'Salon sukni ślubnych'
Reposted bycytatylittlewhiteliesabracadanobrapinkcacaoosoSad
lonelygirl15
Żyj po swojemu, świat się do ciebie dostosuje.
— K. Bagieńska (@riseme)
Reposted fromriseme riseme viainnocencja innocencja

December 15 2016

lonelygirl15
9082 a95c 500
lonelygirl15
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask
lonelygirl15
4903 8e54
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianieprzytomny nieprzytomny

December 14 2016

lonelygirl15
0515 ce1a 500
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie

December 13 2016

lonelygirl15
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

December 10 2016

lonelygirl15
7340 6953
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite

December 09 2016

lonelygirl15
5425 ad7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

December 06 2016

lonelygirl15
(...) bo przecież to fakt niezaprzeczalny, że porządna filiżanka herbaty rozwiązuje wszystkie problemy - od codziennych zmartwień po światowe konflikty - czego nie rozumieją nasi amerykańscy bracia. Wasi przodkowie w ramach protestu wrzucili herbatę do morza, Ameryko, nie tak się to robi!
— Paul Smith "To musi się udać"
Reposted bygdziesbliskociebie gdziesbliskociebie
lonelygirl15
5085 1ebc 500
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc

November 30 2016

lonelygirl15
lonelygirl15
6002 bf85
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemzero jestemzero

October 29 2016

lonelygirl15
Z kraju ludożerców - W samotności samotnik pożera sam siebie, w tłumie pożera go tłum. Wybierajże teraz.
— F. Nietzsche: Wędrowiec i jego cień
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viascorpix scorpix

October 28 2016

lonelygirl15
Dla niektórych nietolerancja pokarmowa to styl życia.
http://pomijane.pl
Reposted bycytatycleriimadadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl