Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2016

lonelygirl15
7258 8dab
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaEdgi Edgi

September 14 2016

lonelygirl15
4597 d850 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lonelygirl15
Ludzie się nie zmieniają, dopóki nie poczują niepokoju, Gwen.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
Reposted bybarock barock

September 07 2016

lonelygirl15
Muszę niedługo zacząć w końcu swoje życie, zanim umrę z nudów lub frustracji.
— William Boyd

September 06 2016

lonelygirl15
Podczas gdy dla Gwen było to coś niezwykłego, on pewnie zachowywał się w ten sposób w stosunku do wielu kobiet. (...) Nie można było brać poważnie niczego, co ten człowiek mówił o emocjach.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
4137 7756

September 04 2016

lonelygirl15
 - A może Tą obrączką cię zabijam? - Hester najwyraźniej wciąż pracowała nad tytułem swojej powieści.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
6891 4c53 500
lonelygirl15
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaporanny poranny
lonelygirl15
Większość żartów to testy.
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
Reposted bymonstrum monstrum

September 03 2016

lonelygirl15
Reposted frommegahype megahype
lonelygirl15
Jedynie 30% ludzkości toleruje mleko. Reszta ma wzdęcia. 
— Racjonalista.pl
Reposted bybonitas bonitas

August 26 2016

lonelygirl15
Co się właśnie stało?, myślała po drodze. Wszystko, czego potrzebowała, to żeby świat miał sens. Żeby działał w sposób racjonalny. (...) Ale... tak nie było. 
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lonelygirl15
Gwen nieustannie poddawała ostatnie zdarzenia prywatnej retrospekcji - w połowie matematycznej, w połowie literackiej - i ciągle zadawała sobie pytanie: jak mocno byli ze sobą związani?
— Marilyn Brant "Wakacje w Europie"
lonelygirl15
7156 d2c2
One of the most feared of all London's street gangs in the late 1880s was a group of female toughs, known as the Clockwork Orange. They would later inspire Anthony Burgess' most notorious novel.

August 24 2016

lonelygirl15
1354 dc02
My porn.
Reposted frommisza misza viacaligula caligula

August 22 2016

lonelygirl15
Reposted fromFlau Flau viagriber griber
lonelygirl15
lonelygirl15
Reposted fromtfu tfu viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl