Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

1593 3d2c 500
4170 c1e9 500
lonelygirl15
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
lonelygirl15
lonelygirl15
5455 6d2f 500

March 22 2017

7302 8b6b 500

yesterdaysprint:

Feather River Bulletin, Quincy, California, March 20, 1924

Reposted fromgruschenka gruschenka
lonelygirl15
Zgodnie z poradami przewodników postawiliśmy na ubiór. Wielu zaprezentowało nawet swoje stroje narodowe. Jedynie wygląd kilku Rosjan mógł budzić zdumienie. Mężczyźni mieli na sobie dżinsy, białe skarpetki czarne buty, a także białe T-shirty. Z kolei wygląd kobiet przywodził na myśl widok dyżurujących pod amsterdamskimi latarniami prostytutek: krótkie minispódniczki, szminka wychodząca poza linię ust.
— Juha Kurvinen "Urodziny dyktatora. W cyrku Korei Północnej"

March 19 2017

lonelygirl15
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vianenneke1006 nenneke1006
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viacheersbaby cheersbaby
4804 2933 500
lonelygirl15
3772 92d6
Reposted fromkatsiu katsiu viaTamahl Tamahl
lonelygirl15
7803 0e8f 500
Reposted frombarbieworld barbieworld
lonelygirl15
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black
lonelygirl15
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi.
— Piotr Najsztub
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
lonelygirl15
Niezręczna cisza oraz tęskne spojrzenia wyraźnie mówiły o seksie po pijanemu, po którym rano pojawia się żal i zawstydzenie, utrzymujące się w powietrzu przez wiele dni i tak wyraźne, jak smrodliwy pierd w windzie.
— Paul Smith "To musi się udać"
Reposted bycytatyzksiazekcharminggirlschwarzerwolfpozakontrolakudlatypozakontrolamalaamiOnly2youpkz451
lonelygirl15
(...) jakby wszystko jeszcze było przed nią, jakby już jutro miał zjawić się książę z bajki, który zabierze ją do obcych krajów. Nawet z Wiktorem żyje jak na dworcu kolejowym między przesiadkami...
— Kirył Bułyczow "Cudza pamięć"
Reposted bycytatyzksiazekthesilenceofthealcoholicpkz451aynis
lonelygirl15
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viabodyinthegarden bodyinthegarden

March 18 2017

lonelygirl15
Właśnie, smecta! Zastanawiałam się, z czym mi się kojarzy ten nie do przełknięcia smak mleka migdałowego.
lonelygirl15
nigdy bym nie zgadła, że to tatuaż
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl