Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

lonelygirl15

April 02 2017

lonelygirl15
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
Reposted frominanutshell inanutshell viacharminggirl charminggirl
lonelygirl15
5125 e37c
Reposted fromerotyzm erotyzm

April 01 2017

lonelygirl15
Weigl był bardzo mądrym człowiekiem - być może jednak ta mądrość nie obejmowała jego życia osobistego.
— Arthur Allen "Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami"
Reposted byjointskurwysynmoonlitskybarszczowapodkreslajmnieclementiineskaktuonmelancholyhillbadalenapanmrokperesekerepurplecornflowersharridanNicTuPoMniefallintotimealeander
You read something which you thought only happened to you, and you discover that it happened 100 years ago to Dostoyevsky. This is a very great liberation for the suffering, struggling person, who always thinks that he is alone. This is why art is important. Art would not be important if life were not important, and life is important.
— James Baldwin, Conversations with James Baldwin  (via rosepetalbath)

March 31 2017

9628 fea9
Reposted fromerial erial vianieprzytomny nieprzytomny

March 23 2017

1593 3d2c 500
4170 c1e9 500
lonelygirl15
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
lonelygirl15
lonelygirl15
5455 6d2f 500
Reposted bydojenkaDimrostlekkaprzesadamikimoto

March 22 2017

7302 8b6b 500

yesterdaysprint:

Feather River Bulletin, Quincy, California, March 20, 1924

Reposted fromgruschenka gruschenka
lonelygirl15
Zgodnie z poradami przewodników postawiliśmy na ubiór. Wielu zaprezentowało nawet swoje stroje narodowe. Jedynie wygląd kilku Rosjan mógł budzić zdumienie. Mężczyźni mieli na sobie dżinsy, białe skarpetki czarne buty, a także białe T-shirty. Z kolei wygląd kobiet przywodził na myśl widok dyżurujących pod amsterdamskimi latarniami prostytutek: krótkie minispódniczki, szminka wychodząca poza linię ust.
— Juha Kurvinen "Urodziny dyktatora. W cyrku Korei Północnej"
Reposted byRussia Russia

March 19 2017

lonelygirl15
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vianenneke1006 nenneke1006
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viacheersbaby cheersbaby
4804 2933 500
lonelygirl15
3772 92d6
Reposted fromkatsiu katsiu viaTamahl Tamahl
lonelygirl15
7803 0e8f 500
Reposted frombarbieworld barbieworld
lonelygirl15
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black
lonelygirl15
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi.
— Piotr Najsztub
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl