Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

lonelygirl15
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viamaardhund maardhund
lonelygirl15
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaanybodyshit anybodyshit
Sponsored post
feedback2020-admin
lonelygirl15
6883 2765 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainnocencja innocencja
lonelygirl15
3533 248c
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaintransit intransit
5984 d6be
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacholera cholera

May 04 2017

lonelygirl15
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
lonelygirl15
9203 287b
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
lonelygirl15
Nie wiem, po kim mała ma taki charakterek. Osobiście myślę, że to od czytania tylu książek.
— Carlos Ruiz Zafón
lonelygirl15
Everett, który zmarł młodo, był przekonany do swej teorii do tego stopnia, że nie dbał o zdrowie i nie hamował nałogów, wierząc, że po śmierci i tak będzie żył w którymś z równoległych światów.
http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/efekt-mandeli-dowod-na-rownolegla-rzeczywistosc/49mrn9
Reposted byoobliviate oobliviate
lonelygirl15
mam godność i dlatego nie mam niczego innego
Reposted byeuphoriaa euphoriaa

April 28 2017

lonelygirl15
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viasoupdoup soupdoup
lonelygirl15
Reposted bymempra mempra
lonelygirl15
6005 18dc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaaleander aleander

April 26 2017

lonelygirl15
ZNTK Poznań. Fot: Michał Domżalski.
Reposted byoipojaratfuLazuliLapisorchilaKropledonosascorpixkrainakredekollkoloryzacjaHoHoboredtodeathjutyndalenka024outofmyheadMezamebadassfromhelleternaljourneyhappykokeshiniedobrzesztukamatorkasucznikwasnaegrarzynkaedhelltvmotroom-with-no-viewjestemzero34535645454536456Luukkababyfaceaudacityofhugepuszkacynamonikardamon

April 14 2017

lonelygirl15
3368 5718 500
lonelygirl15
7924 10ab 500
Reposted fromtfu tfu viaapis-mellifera apis-mellifera
lonelygirl15
"Przyglądanie się, jak delikatnie wykonuje sekcję insekta lub przygotowuje preparat na szkiełku mikroskopu, było niezwykłą przyjemnością estetyczną" - wspominał jeden ze współpracowników.
— Arthur Allen "Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami"
lonelygirl15
7425 d5b1
Reposted fromgrobson grobson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...